TIN TỨC SỰ KIỆN

MotoCom cam kết duy trì tính bảo mật của khách hàng hoặc những ai truy cập Trang Web. Trang này đưa ra quy định về cách thức chúng tôi quản lý các “thông tin cá nhân”. Điều khoản này nhằm giúp quý khách hiểu được cách thức chúng tôi quản lý các thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ, cách quy khách truy cập thông tin và cách sửa đổi các thông tin đó và, nếu cần thiết, quý khách có thể khiếu nại về việc quản lý thông tin của chúng tôi.

A. Chúng tôi thu thập và lưu giữ loại thông tin cá nhân gì?
Quý khách có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nếu quý khách muốn sử dụng các dịch vụ chuyên biệt mà chúng tôi cung cấp như, nhưng không giới hạn, các yêu cầu qua e-mail (mục liên lạc với chúng tôi), đánh giá của người tiêu dùng hoặc đánh giá về sản phẩm lốp, khảo sát, tính năng chia sẽ xã hội (ví dụ như nút "Like" trên Facebook hoặc các công cụ khác) hoặc các khuyến mại cụ thể.

Trang Web này không tự động giữ hoặc lưu trữ thông tin cá nhân, ngoài địa chỉ IP của người sử dụng để đăng nhập và các thông tin từng phần như là thời gian truy cập trang web và phần trình duyệt được gõ để sử dụng. Các thông tin này sẽ được trang web chủ ghi nhận và chỉ được sử dùng cho hệ thống quản lý và để cung cấp số liệu thống kê mà chúng tôi dùng để đánh giá việc sử dụng của Trang Web.

Các phần trong Trang Web của chúng tôi sử dụng các tập tin (cookie) để lưu trữ thông tin trên máy tính của quý khách để tăng cường kinh nghiệm của quý khách khi vào Trang Web này và để lưu trữ các mục thông tin và thông tin yêu thích. Việc truy cập các mục của Trang Web này của quý khách có thể bị hạn chế nếu quý khách không cho phép lưu trữ cookie trên máy tính của quý khách.

Cookie là gì?
Một cookie là một tập tin nhỏ được lưu vào máy tính của người sử dụng nhằm giúp lưu trữ các thông tin yêu thích và thông tin khác được sử dụng trên các trang web mà người sử dụng truy cập. Cookie có thể lưu vào mục cài đặt của người sử dụng trên một số trang web và thỉnh thoảng có thể sử dụng để truy lại người sử dụng đã làm thế nào để vào và tương tác với các trang web. Điều quan trọng cần làm rõ là cookie không thu thập dữ liệu cá nhân đang lưu trữ trong ổ cứng hoặc trong máy tính của quý khách. Để biết thêm về cookie, hãy truy cập vào www.allaboutcookies.org.

Làm thế nào để xóa bỏ Cookie?
Nếu quý khách muốn loại/ngăn chặn cookie của chúng tôi khỏi ổ cứng của quý khách, quý khách có thể tìm được cách loại bỏ cookie từ trình duyệt của quý khách tại http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
Bằng cách sử dụng Trang Web của chúng tôi, quý khách đồng ý với việc sử dụng cookie và các công nghệ khác được lập tại điều khoản này. Quý khách được tự do ngăn chặn các cookie của chúng tôi và theo đó điều chỉnh cài đặt trình duyệt của quý khách.

B. Giữ và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách
Thông tin cá nhân mà quý khách gửi cho chúng tôi sẽ được lưu trữ dưới hình thức điện tử hoặc hình thức giấy trên hệ thống riêng của chúng tôi hoặc trên hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân được bảo vệ bằng biện pháp bảo vệ thích hợp. Chúng tôi cũng yêu cầu các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và ràng buộc các bên đó với nghĩa vụ bảo mật khi đang lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân.

Mục đích của việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách
Quý khách có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nếu quý khách muốn sử dụng các dịch vụ chuyên biệt mà chúng tôi cung cấp như, nhưng không giới hạn đối với, yêu cầu qua e-mail (mục liên hệ với chúng tôi), đánh giá của người tiêu dùng hoặc đánh giá về sản phẩm lốp, khảo sát, tính năng chia sẻ xã hội (ví dụ như nút "Like" trên Facebook hoặc các công cụ khác) hoặc các khuyến mại cụ thể. Trong từng trường hợp chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp để chuyển cho quý khách các dịch vụ mà quý khách thông báo rằng quý khách muốn tham gia. Quý khách sẽ có cơ hội để lựa chọn không tiếp tục liên hệ nếu mong muốn. Nếu quý khách không muốn chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào.

C. Yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách
Quý khách được quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ bằng cách liên hệ với Nhân Viên Bảo Mật của chúng tôi (chi tiết liên hệ bên dưới). Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày có yêu cầu.

D. Yêu cầu hiệu chỉnh thông tin cá nhân của quý khách
Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi hiệu chỉnh/điều chỉnh thông tin cá nhân của quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ. Nếu quý khách mong muốn hiệu chỉnh, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Mật của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ bên dưới.
Bất kỳ việc hiệu chỉnh nào của chúng tôi thông thường sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày có yêu cầu. Nếu có bất kỳ chậm trễ nào chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho quý khách biết. Việc hiệu chỉnh thông tin được cung cấp miễn phí.

E. Khiếu nại và tranh chấp
Nếu quý khách có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến việc tuân thủ các luật về bảo mật của chúng tôi vui lòng liên hệ Nhân Viên Bảo Mật (chi tiết liên hệ bên dưới).

Chúng tôi sẽ gửi xác nhận việc khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ thẩm tra các khiếu nại và giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại. Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của quý khách trong thời hạn này chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết lý do của việc chưa giải quyết đó và xác định một ngày mà chúng tôi sẽ giải quyết xong.

 

VIDEO CLIP
Xem thêm >>
Phản hồi của bạn